Trường Mầm non Nắng Hồng nằm trên địa bàn thôn Cổ Gia, là cơ sở giáo dục mầm non trực thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Nam Trực, với 1 chi bộ Đảng, 14 nhóm/lớp; 35 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

      Nhân dân Nam Hùng có truyền thống hiếu học. Trong các khóa thi do các triều đại phong kiến tổ chức, Nam Hùng có Trạng Nguyên Vũ Tuấn Chiêu thuộc làng Xuân Lôi. Ông đỗ đầu trong số ba đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tức trạng nguyên) khoa thi Hồng Đức năm thứ 6 (năm 1475) khi đó ông đã 50 tuổi.

      Được sự quan tâm của Đảng chính quyền các cấp, sự chỉ đạo của ngành Giáo dục và Đào tạo, trường Mầm non Nam Hùng đã được công nhận là trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1 năm 2010, và được công nhận lại vào năm 2015. Trường đạt danh hiệu Tiên tiến nhiều năm liên tục; Với nhiều phần thưởng cao quý mà Đảng và nhà nước trao tặng ( Chi bộ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, . Hàng năm, có khoảng 5 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 25  giáo viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 

      Trường Mầm non Nam Hùng đã làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em. 100% học sinh của trường được đảm bảo an toàn cả về thể chất và tinh thần, mạnh dạn, tự tin.